Wolność słowa – komunitariańska argumentacja uzasadniająca różnorodność znaczenia pojęcia

Main Article Content

Olgierd Andrzej Górecki

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest z jednej strony przedstawienie podstawowych założeń komunitarianizmu, z drugiej natomiast próba dokonania rekonstrukcji znaczenia terminu „wolność słowa”, w oparciu o założenia metodologiczne analizowanej doktryny. W celu usystematyzowania wywodu najpierw przytoczę podstawowe poglądy komunitarian. Później omówię stanowisko Jeffrey’a Abramsona i Elizabeth Bussiere, zawarte w artykule Wolność słowa i prawo do swobodnego przekazu. Perspektywa Komunitariańska. Pozwoli mi to sformułować w konkluzji odpowiedź na pytanie: czy według komunitarian można mówić o istnieniu jednej wspólnej definicji pojęcia wolności słowa, czy też nie byłoby właściwsze stwierdzenie, że mamy do czynienia z całym spektrum tych, różnych od siebie, wolności?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Górecki, O. A. (1). Wolność słowa – komunitariańska argumentacja uzasadniająca różnorodność znaczenia pojęcia. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 295-312. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.16
Dział
Prace drobne i materiały