John Connelly, Zniewolony Uniwersytet. Sowjetyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956, przeł. Witold Rodkiewicz, Warszawa 2014, ss. XIV + 427 (seria: „Monografi e z dziejów oświaty”, t. XLIV, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

Main Article Content

Henryk Olszewski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olszewski, H. (1). John Connelly, Zniewolony Uniwersytet. Sowjetyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956, przeł. Witold Rodkiewicz, Warszawa 2014, ss. XIV + 427 (seria: „Monografi e z dziejów oświaty”, t. XLIV, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN). Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 380-381. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.24
Dział
Recenzje i noty recenzyjne