Skład i struktura senatu oraz izby poselskiej na sejmie koronacyjnym Zygmunta III (1587-1588)

Main Article Content

Maciej Pieńkowski

Abstrakt

Sejm koronacyjny Zygmunta III obradował w Krakowie w dniach od 10 grudnia 1587 r. do 30 stycznia 1588 r. pod laską marszałka poselskiego Jana Gajewskiego, sędziego ziemskiego poznańskiego. Zebrał się on po rozdwojeniu sejmu elekcyjnego w sierpniu 1587 r., na podstawie recesu elekcyjnego wydanego do szlachty koronnej i litewskiej przez zwolenników nominata szwedzkiego Zygmunta Wazy. Okoliczności towarzyszące obradom sejmu były nadzwyczajne, na co wpływ miało wcześniejsze obranie przez Zborowskich na króla Maksymiliana Habsburga. W konsekwencji rywalizacji fakcji podwójny wybór na polach pod Warszawą doprowadził do wojny oraz obcej interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pieńkowski, M. (1). Skład i struktura senatu oraz izby poselskiej na sejmie koronacyjnym Zygmunta III (1587-1588). Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 63-83. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.05
Dział
Prace drobne i materiały