Skład i struktura senatu oraz izby poselskiej na sejmie koronacyjnym Zygmunta III (1587-1588)
PDF

Jak cytować

Pieńkowski, M. (2017). Skład i struktura senatu oraz izby poselskiej na sejmie koronacyjnym Zygmunta III (1587-1588). Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 63–83. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.05

Abstrakt

Sejm koronacyjny Zygmunta III obradował w Krakowie w dniach od 10 grudnia 1587 r. do 30 stycznia 1588 r. pod laską marszałka poselskiego Jana Gajewskiego, sędziego ziemskiego poznańskiego. Zebrał się on po rozdwojeniu sejmu elekcyjnego w sierpniu 1587 r., na podstawie recesu elekcyjnego wydanego do szlachty koronnej i litewskiej przez zwolenników nominata szwedzkiego Zygmunta Wazy. Okoliczności towarzyszące obradom sejmu były nadzwyczajne, na co wpływ miało wcześniejsze obranie przez Zborowskich na króla Maksymiliana Habsburga. W konsekwencji rywalizacji fakcji podwójny wybór na polach pod Warszawą doprowadził do wojny oraz obcej interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.05
PDF
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
do 2020 r.
od 2021 r.
© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.