Kurator z powodu ciąży w świetle akt Sądu Pokoju Powiatu Łęczyckiego i Sądu Pokoju w Łodzi w latach 1809-1876

Main Article Content

Joanna Machut - Kowalczyk

Abstrakt

Kuratela z powodu ciąży przewidywana była w prawie francuskim, ale również w obowiązującym na południowych ziemiach polskich od 1811 r. kodeksie cywilnym austriackim oraz obowiązującym w zaborze pruskim Landrechcie. Przedstawiane rozważania na temat funkcjonowania kurateli z powodu ciąży opierają się na ustawodawstwie obowiązującym na obszarze Księstwa Warszawskiego, a później Królestwa Polskiego i literaturze dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej. Źródła praktyki z lat 1809-1876 zaczerpnięte zostały z zespołów: Sąd Pokoju Powiatu Łęczyckiego i Sąd Pokoju w Łodzi, zachowanych w Archiwum Państwowym w Łodzi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Machut - Kowalczyk, J. (1). Kurator z powodu ciąży w świetle akt Sądu Pokoju Powiatu Łęczyckiego i Sądu Pokoju w Łodzi w latach 1809-1876. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 167-181. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.10
Dział
Prace drobne i materiały