Pressto.

Nagłowek strony

Podstawy praw człowieka w Deklaracji Praw Wirginii w świetle myśli Johna Locke’a

Piotr Tomczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.07

Abstrakt


W historii praw człowieka Deklaracja Praw Wirginii z 1776 r. zajmuje szczególne miejsce. Jest to pierwszy dokument konstytucyjny, kodyfi kujący uprawnienia przysługujące każdemu człowiekowi z samej racji bycia istotą ludzką. W akcie tym dokonuje się przejście praw człowieka ze sfery myśli i idei do sfery konstytuującej ustrój państwowy.

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 95 PDF - 146

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017