Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)

Main Article Content

Marcin Głuszak

Abstrakt

Pomimo znaczącej roli, jaką w rozstrzyganiu sporów między szlachtą odgrywały w I Rzeczypospolitej sądy polubowne, w literaturze historyczno-prawnej pisano o nich stosunkowo niewiele. Zasadne jest więc zwrócenie większej uwagi na podstawowe problemy związane z ich funkcjonowaniem, szczególnie w XVIII w., a więc w okresie wzrostu popularności tzw. kompromisów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Głuszak, M. (1). Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788). Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 85-108. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.06
Dział
Prace drobne i materiały