Pressto.

Nagłowek strony

Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)

Marcin Głuszak

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.06

Abstrakt


Pomimo znaczącej roli, jaką w rozstrzyganiu sporów między szlachtą odgrywały w I Rzeczypospolitej sądy polubowne, w literaturze historyczno-prawnej pisano o nich stosunkowo niewiele. Zasadne jest więc zwrócenie większej uwagi na podstawowe problemy związane z ich funkcjonowaniem, szczególnie w XVIII w., a więc w okresie wzrostu popularności tzw. kompromisów.

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 75 PDF - 60

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017