Przekształcenia w powszechnym wymiarze sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1956

Main Article Content

Elżbieta Romanowska

Abstrakt

W niniejszym tekście pragnę przedstawić te zagadnienia w oparciu o nowe materiały źródłowe, które pogłębiają naszą wiedzę na ten temat, jak również prowadzą do poznania losów zawodowych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Celem szkicu jest ukazanie tylko tych regulacji prawnych, które dotyczyły sprawności procedury sądowej, jej kierunku i mechanizmu działania i miały zasadnicze znaczenie dla realizacji zadań, jakie nowa władza postawiła przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1956.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Romanowska, E. (1). Przekształcenia w powszechnym wymiarze sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1956. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 33-62. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.04
Dział
Rozprawy