Pressto.

Nagłowek strony

O prapoczątkach ruchu kodyfikacyjnego w Szwajcarii w XVIII w. w świetle traktatu Johanna Jakoba von Leua

Maria Lewandowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.08

Abstrakt


O szwajcarskim ruchu kodyfi kacyjnym możemy mówić w zasadzie od połowy XIX w., kiedy Szwajcaria, zyskując status niepodległego i neutralnego państwa, przystąpiła do budowy spójnego systemu prawnego na drodze konstytucji, a następnie poprzez ustawy kompleksowo regulujące określone obszary życia społecznego. W szwajcarskiej historii był to okres szczególny, ponieważ po raz pierwszy kraj ten przystąpił do działania jako państwo związkowe, a nie luźny związek kantonów

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 34 PDF - 35

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017