Pressto.

Nagłowek strony

Kurator z powodu ciąży w świetle akt Sądu Pokoju Powiatu Łęczyckiego i Sądu Pokoju w Łodzi w latach 1809-1876

Joanna Machut - Kowalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.10

Abstrakt


Kuratela z powodu ciąży przewidywana była w prawie francuskim, ale również w obowiązującym na południowych ziemiach polskich od 1811 r. kodeksie cywilnym austriackim oraz obowiązującym w zaborze pruskim Landrechcie. Przedstawiane rozważania na temat funkcjonowania kurateli z powodu ciąży opierają się na ustawodawstwie obowiązującym na obszarze Księstwa Warszawskiego, a później Królestwa Polskiego i literaturze dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej. Źródła praktyki z lat 1809-1876 zaczerpnięte zostały z zespołów: Sąd Pokoju Powiatu Łęczyckiego i Sąd Pokoju w Łodzi, zachowanych w Archiwum Państwowym w Łodzi.

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 58 PDF - 58

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017