Pressto.

Nagłowek strony

Vol 19, Nr 2 (2012)

pod red. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej

Spis treści

Studia nad językiem współczesnym

Media publiczne w Polsce a popularyzacja wiedzy o języku polskim PDF
Monika Grzelka, Agnieszka Kula 9-19
Pierwiastek onomastyczny w polskiej terminologii sportowej PDF
Bogusław Nowowiejski 21-30
Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski? PDF
Mirosława Siuciak 31-44

Studia nad historią języka

Koneweczek osiem sztuczek i mycka aksamitna białogłowska. O dobrach doczesnych w inwentarzach rzeczy pozostałych po poznańskich mieszczanach PDF
Kinga Banderowicz 47-64
Tekst poetycki jako materiał źródłowy do poznania modernistycznych sposobów konceptualizacji świata (na przykładzie analizy semantycznej leksemu dziewanna) PDF
Beata Kuryłowicz 65-85
Struktura statystyczna polskiego systemu graficznego. Analiza historyczno-porównawcza PDF
Marek Osiewicz, Krzysztof Skibski 87-116
Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej PDF
Elżbieta Skorupska-Raczyńska 117-131
Juliusza Słowackiego theatrum mortis – wizja negatywna (na przykładzie Kordiana, Balladyny i Beatryks Cenci) PDF
Joanna Ścibek 133-152
Stylistyczna funkcja barw w powieści Kollokacja Józefa Korzeniowskiego PDF
Jowita Żurawska-Chaszczewska 153-170

Źródłoznawstwo

Piotr Skarga (1536–1612) – kontrreformacyjny polemista, hagiograf i kaznodzieja PDF
Bogdan Walczak 173-179

Recenzje i artykuły recenzyjne

Maja Wolny-Peirs, Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, ss. 224 PDF
Beata Michalska 183-189
Aneta Majkowska, Debata sejmowa jako gatunek wypowiedzi, Wydawnictwo WCM, Opole 2012, ss. 294 PDF
Bogdan Walczak 190-192
Zdzisława Orłowska-Popek, Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, ss. 274 PDF
Przemysław Wiatrowski 193-198

Varia

Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2011 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 201-203
Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2010/2011 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 204-209


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo