Kontakt

Redakcja CPH ul. Św. Marcin 90 61-809 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Materniak-Pawłowska
Wydział Prawa i Administracji, UAM
Tel. 609475820

Wsparcie techniczne

Pressto