Kontakt

Redakcja CPH
Collegium Iuridicum Novum UAM
Al. Niepodległości 53,
61-714 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Adriana Staniszewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
Tel. 61 8293160

Wsparcie techniczne

Pressto