Kontakt

Redakcja CPH

Collegium Iuridicum Novum UAM

Al. Niepodległości 53,
61-714 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Adriana Staniszewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
Telefon 61 8293160

Wsparcie techniczne

Pressto