Kontakt

Redakcja CPH

Collegium Iuridicum Novum UAM

Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Adriana Staniszewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

Wsparcie techniczne

Pressto