Anna Stawarska-Rippel, Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 429

Main Article Content

Adam Lityński

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lityński, A. (2018). Anna Stawarska-Rippel, Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 429. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), 303-306. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15114
Dział
Recenzje i noty recenzyjne