Piotr Szymaniec, Koncepcje wolności religijnej Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2017, ss. 264
PDF

Jak cytować

Fiktus, P. (2018). Piotr Szymaniec, Koncepcje wolności religijnej Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2017, ss. 264. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), 306–308. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15116
PDF
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
do 2020 r.
od 2021 r.
© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.