Szczególne rodzaje darowizn uregulowane w Kodeksie Napoleona a praktyka pierwszych łódzkich notariuszy. Rozważania na tle współczesnej dyskusji nad wprowadzeniem darowizny na wypadek śmierci

Main Article Content

Justyna Bieda
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Abstrakt

Szczególne rodzaje darowizn uregulowane w Kodeksie Napoleona a praktyka pierwszych łódzkich notariuszy. Rozważania na tle współczesnej dyskusji nad wprowadzeniem darowizny na wypadek śmierci

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bieda, J., & Wiśniewska-Jóźwiak, D. (2018). Szczególne rodzaje darowizn uregulowane w Kodeksie Napoleona a praktyka pierwszych łódzkich notariuszy. Rozważania na tle współczesnej dyskusji nad wprowadzeniem darowizny na wypadek śmierci. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 317-332. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.13
Dział
Prace drobne i materiały