Prezydium Rady Ministrów w latach 1918-1939. Struktura, zakres kompetencji i działalność projektodawcza. (Zarys problemu)
PDF

Jak cytować

Goclon, J. (2018). Prezydium Rady Ministrów w latach 1918-1939. Struktura, zakres kompetencji i działalność projektodawcza. (Zarys problemu). Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 371–390. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.16

Abstrakt

Prezydium Rady Ministrów w latach 1918-1939. Struktura, zakres kompetencji i działalność projektodawcza. (Zarys problemu)
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.16
PDF