Stan nauki. Węzłowe problemy – próba niepolitycznej oceny
PDF

Słowa kluczowe

reforma szkolnictwa wyższego

Jak cytować

Matuszewski, J. (2019). Stan nauki. Węzłowe problemy – próba niepolitycznej oceny. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 215–234. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.9

Abstrakt

Stan dyscyplin historyczno-prawnych w Polsce zależy od polityki naukowej państwa, zatem na stan naszej dziedziny wpływać musi działalność związana ze sterowaniem nauką przez władzę publiczną (polityczną). Diagnoza stanu tak rozległej sfery działalności społecznej, jak nauka, wymaga dla zachowania racjonalności postępowania gruntownych, rozległych i obiektywnych badań, zwłaszcza że pamiętamy o niemal permanentnym stanie reformy, czyli polskim mechanizmie elastyczności organizacyjnej. A takich niezbędnych, kompleksowych badań nie prowadzi nikt, kierując się w podejmowaniu lub wspieraniu akcji reformatorskiej intuicją. Skoro działań reformatorskich nie poprzedza rzetelna analiza stanu materii, którą zamierzano reformować, to stosowane środki mogą prowadzić do efektów przeciwnych deklarowanym zamierzeniom: zamiast naprawiać rzekomo zrujnowaną naukę, prowadzić do jej rzeczywistej destrukcji.

https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.9
PDF