Oryginał, przekład a interpretacja. Tłumaczenie Praw Hammurabiego a ich rozumienie
PDF

Słowa kluczowe

kodeks Hammurabiego

Jak cytować

Tyborowski, W. (2019). Oryginał, przekład a interpretacja. Tłumaczenie Praw Hammurabiego a ich rozumienie. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 295–325. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.12
https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.12
PDF