„Naderwany” sejm konwokacyjny w 1696 r. Uwagi o nieodzowności historii prawa na marginesie pracy Ewy Gąsior
PDF

Słowa kluczowe

sejm konwokacyjny 1696 r.

Jak cytować

Kucharski, T. (2019). „Naderwany” sejm konwokacyjny w 1696 r. Uwagi o nieodzowności historii prawa na marginesie pracy Ewy Gąsior. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 327–358. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.13
https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.13
PDF