Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, Tom I, red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018
PDF

Słowa kluczowe

amerykańska myśl polityczna

Jak cytować

Grudzińska, A. (2019). Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, Tom I, red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 392–399. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19773
PDF