Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, Tom I, red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018

Main Article Content

Agata Grudzińska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grudzińska, A. (2019). Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, Tom I, red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 392-399. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19773
Dział
Recenzje i noty recenzyjne