Problem wykładni art. 114 konstytucji marcowej w świetle orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich
pdf

Słowa kluczowe

konstytucja marcowa

Jak cytować

Fastyn, A. (2019). Problem wykładni art. 114 konstytucji marcowej w świetle orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.7
https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.7
pdf

Bibliografia

W. Abraham, Zagadnienia kodyfikacji prawa małżeńskiego, PPA, LII.

S. Grzybowski, Podzielność małżeństwa jako zagadnienie kodyfikacyjne, 1935.

J. Gwiazdomorski, Trudności kodyfikacji osobowego prawa małżeńskiego, „Czas. Pr. i Ekon." Nr 1 – 12 z 1935 r.

W. Komarnicki, Polskie Prawo Polityczne, Warszawa 1922.

W. Jaworski, Konstytucja z dn. 17 III 1921 r. Prawo polityczne.

H. Konic, Prawo małżeńskie obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1924 r.

H. Konic, K. Lutostański, Prawo cywilne obow. w b. Król. Polskiem. Repetytorium egzaminacyjne, Warszawa 1935.

W. Kozubski, Przypadek zastosowania Privilegium Paulianum, Ateneum Kapłańskie, t. 50.

K. Lutostański, Zasady projektu prawa małżeńskiego, Warszawa 1931.

Małżeństwo w świetle nauki katolickiej. Praca zbiorowa prof. Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1928.

J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe Rzeczpospolitej Polskiej 1918 – 1939, Warszawa 1967.

J. Osuchowski, Problemy polskiego konkordatu z 1925 roku, Państwo i Prawo 12/1965.

Przepisy o postępowaniu w sprawach o nieważność małżeństwa dla Sandomierskiego Sądu Biskupiego, oprac. Ks. Dr Józef Baron, Sandomierz 1938.

Rocznik Ewangelicki 1925.

J. Sawicki, Historia stosunku kościoła do państwa, Kraków 1945.

Z. Sitnicki, Rzut oka na projekt prawa małżeńskiego z punktu widzenia przepisów Konstytucji i wymagań życiowych. Głos Sądownictwa 6/1932.