Uchylanie się od obowiązku służby wojskowej w orzecznictwie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku w latach 1944–1945 na przykładzie wybranych spraw

Main Article Content

Iwona Mudel

Abstrakt

Artykuł dotyczy orzecznictwa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku z lat 1944-1945 w stosunku do osób cywilnych uchylających się od obowiązku służby wojskowej. Analizie poddano dziewięć spraw sądowych, w których osoby pomimo ciążącego na nich obowiązku służby wojskowej, nie uczynili temu zadość, czym naruszyli przepisy artykułu 118 § 1 w związku z artykułem 117 § 1 i § 2  Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z września 1944 roku. Oskarżeni na swoją obronę, jako przyczynę uchylania się od obowiązku służby wojskowej wskazywali głównie motywy rodzinne lub też konieczność pracy na gospodarstwie rolnym. Za popełnione przestępstwo przeciwko obowiązkowi wojskowemu byli skazywani przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku na wieloletnie kary więzienia, kilka osób skierowano ponadto do oddziału karnego w którym mieli odbyć służbę wojskową.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mudel, I. (2019). Uchylanie się od obowiązku służby wojskowej w orzecznictwie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku w latach 1944–1945 na przykładzie wybranych spraw. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.8
Dział
Prace drobne i materiały