Uchylanie się od obowiązku służby wojskowej w orzecznictwie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku w latach 1944–1945 na przykładzie wybranych spraw
pdf

Słowa kluczowe

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku
Kodeks Karny Wojska Polskiego z września 1944 r.
służba wojskowa

Jak cytować

Mudel, I. (2019). Uchylanie się od obowiązku służby wojskowej w orzecznictwie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku w latach 1944–1945 na przykładzie wybranych spraw. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.8

Abstrakt

Artykuł dotyczy orzecznictwa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku z lat 1944-1945 w stosunku do osób cywilnych uchylających się od obowiązku służby wojskowej. Analizie poddano dziewięć spraw sądowych, w których osoby pomimo ciążącego na nich obowiązku służby wojskowej, nie uczynili temu zadość, czym naruszyli przepisy artykułu 118 § 1 w związku z artykułem 117 § 1 i § 2  Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z września 1944 roku. Oskarżeni na swoją obronę, jako przyczynę uchylania się od obowiązku służby wojskowej wskazywali głównie motywy rodzinne lub też konieczność pracy na gospodarstwie rolnym. Za popełnione przestępstwo przeciwko obowiązkowi wojskowemu byli skazywani przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku na wieloletnie kary więzienia, kilka osób skierowano ponadto do oddziału karnego w którym mieli odbyć służbę wojskową.

https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.8
pdf