Prawa Hammurabiego wczoraj i dziś. Nauka, postęp i czas w humanistyce na przykładzie „Praw Hammurabiego” opracowanych przez Jozefa Klímę i przełożonych przez Cezarego Kunderewicza
PDF

Słowa kluczowe

Hammurabi

Jak cytować

Mikołajczak, T., & Tyborowski, W. (2019). Prawa Hammurabiego wczoraj i dziś. Nauka, postęp i czas w humanistyce na przykładzie „Praw Hammurabiego” opracowanych przez Jozefa Klímę i przełożonych przez Cezarego Kunderewicza. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.12
https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.12
PDF