Rewizjonistyczna historia rewolucji rosyjskiej i stalinowskiego terroru. Na kanwie książki Sheili Fitzpatrick „Rewolucja rosyjska"
pdf

Słowa kluczowe

prawo
historia

Jak cytować

Lityński, A. (2019). Rewizjonistyczna historia rewolucji rosyjskiej i stalinowskiego terroru. Na kanwie książki Sheili Fitzpatrick „Rewolucja rosyjska". Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.13
https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.13
pdf