Podręcznik do myślenia. Prawo rzymskie według Kazimierza Kolańczyka

Main Article Content

Grzegorz Nancka

Abstrakt

Jednym z najbardziej znanych polskich powojennych podręczników do prawa rzymskiego jest opracowanie autorstwa Kazimierza Kolańczyka. Pierwsze wydanie podręcznika Prawo rzymskie ukazało się drukiem w 1973 r. W ciągu blisko pięćdziesięciu lat od tego momentu, praca doczekała się sześciu wydań i co więcej, w trzecim dziesięcioleciu XXI w. stanowi wciąż jedno z cieszących się sporą popularnością opracowań służących do nauki prawa rzymskiego. Przyczyn tego niekwestionowanego sukcesu podręcznika poszukiwać należy już na etapie jego tworzenia. Z tego też powodu niezwykle interesujące wydaje się przedstawienie zaprezentowanej przez autora koncepcji dzieła, okoliczności związanych z jego tworzeniem, a także odbioru pierwszego wydania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nancka, G. (2021). Podręcznik do myślenia. Prawo rzymskie według Kazimierza Kolańczyka. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 159-177. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.8
Dział
Z dziejów nauki i nauczania historii prawa

Bibliografia

 1. Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (dalej: APAN w Poznaniu), sygn. P. III-76, Materiały Kazimierza Kolańczyka, teczka 121.
 2. Literatura:
 3. Bardach J., Nauki historycznoprawne i ich miejsce w systemie kształcenia prawniczego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1965, t. 17, z. 2.
 4. Bardach J., Polskie nauki historyczno-prawne w latach 1945–1977, „Państwo i Prawo” 1979, r. 24, nr 1.
 5. Bojarski W., Nowy podręcznik prawa rzymskiego, „Gazeta Pomorska” z dnia 7 stycznia 1974 r.
 6. Czech-Jezierska B., Środowisko romanistyczne wobec „reformy Baszkiewicza” z 1975 roku [w:] E. Gajda (red.), Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki, Toruń 2018.
 7. Dajczak W., Kazimierz Kolańczyk (1915–1982) [w:] J. Strzelczyk (red.), Wielcy historycy wielkopolscy, Poznań 2010.
 8. Dajczak W., Wprowadzenie – pół wieku później [w:] K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2021.
 9. Gwiazdomorski J. [w:] III. Ankieta na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród nauk historycznych i prawnych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1970, t. 22, z. 1.
 10. Kodrębski J., Najnowsze polskie podręczniki prawa rzymskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1995, t. 47, z. 1–2.
 11. Kolańczyk K., Nowy podręcznik rzymskiego prawa prywatnego. Uwagi w związku z pracą Wacława Osuchowskiego, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962, PWN, ss. 553, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1965, t. 17, z. 1.
 12. Kolańczyk K., O pochodzeniu i stanowisku społecznym prawników rzymskich, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1955, t. 7, z. 1.
 13. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1973.
 14. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1976.
 15. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1978.
 16. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2021.
 17. Koschaker P., Europa und das römische Recht, Berlin 1947.
 18. Kupiszewski H., Znaczenie prawa rzymskiego dla współczesności, „Państwo i Prawo” 1981, r. 36, z. 8.
 19. Kuryłowicz M., Prawo rzymskie. Historia – tradycje – współczesność, Lublin 2013.
 20. Kuryłowicz M., Szkic do dziejów tzw. romanistyki marksistowskiej, „Z Dziejów Prawa” 2019, t. 12(20).
 21. Kuryłowicz M., Świrgoń-Skok R., Systematyka polskich podręczników prawa rzymskiego [w:] E. Gajda (red.), Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki, Toruń 2018.
 22. Lesiński B., Kazimierz Kolańczyk 1915–1982, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983, r. 45, z. 4.
 23. Leśniodorski B., Historia prawa, administracji i doktryn wobec zagadnień współczesności, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1971, t. 23, z. 1.
 24. Modrzejewski J., K. Kolańczyk, Rzymskie prawo prywatne [= Le droit romain privé; en polonais], Varsovie 1973, 488 pp., „Revue historique de droit français et étranger” 1974, vol. 52, nr 1.
 25. Ohanowicz A. [w:] II. Ankieta na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród nauk historycznych i prawnych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, t. 21, z. 2.
 26. Osuchowski W., Program studiów uniwersyteckich w zakresie prawa rzymskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1966, t. 18, z. 1.
 27. Osuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962.
 28. Rebro K., Kazimierz Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, strán 488, „Právny obzor” 1975, r. 58, nr 10.
 29. Rozwadowski W., Kazimierz Kolańczyk 1915–1982, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1983 t. 35, z. 2.
 30. Sondel J., O współczesnych wartościach prawa rzymskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1976, nr 8.
 31. Szpunar A. [w:] II. Ankieta na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród nauk historycznych i prawnych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, t. 21, z. 2.
 32. Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1955.
 33. Wołodkiewicz W., Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978.
 34. Wróblewski S., Zarys wykładu prawa rzymskiego. Historya stosunków wewnętrznych Rzymu i źródeł prawa. Losy prawa rzymskiego po śmierci Justyniana. Nauki ogólne rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1916.
 35. Wróblewski S., Zarys wykładu prawa rzymskiego. Prawo rzeczowe, Kraków 1919.
 36. Wycisk F., Kazimierz Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 488 (K. Kolańczyk, Römisches Recht, Warschau 1973, Staatlicher Verlag der Wissenschaften, 488 S.), „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung” 1974, R. 91.