Wspólnota irygacyjna? Prawne aspekty utrzymania sieci irygacyjnych we wczesnym Cesarstwie Rzymskim

Main Article Content

Kacper Żochowski

Abstrakt

Na potrzeby intensywnego rolnictwa wszystkie starożytne cywilizacje musiały stworzyć i utrzymywać systemy irygacyjne. W interesie także cesarstwa rzymskiego leżało zapewnienie odpowiednik warunków dla uprawy roli. Konsekwentnie odkrywane źródła epigraficzne i papirologiczne pozwalają rekonstruować prawne formy działania jakimi posługiwali się Rzymianie, w celu utrzymania sieci irygacyjnych. Okazują się być one diametralnie różne. Jako dwa przykłady wykorzystane zostały środki administracyjnoprawne zastosowane w prowincjach Hispania Tarraconensis oraz Aegyptus. W pierwszej, na podstawie tablicy zawierającej Lex Rivi Hiberiensis, wyłonił się obraz struktur samorządowych, w drugiej zaś dzięki papirusom, można odtworzyć struktury hierarchiczne, charakterystyczne dla poprzednich form państwowości na tym terenie. Na podstawie dotychczasowych publikacji zostały opisane struktury administracyjne, ze szczególnym naciskiem na aspekty prawne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żochowski, K. (2021). Wspólnota irygacyjna? Prawne aspekty utrzymania sieci irygacyjnych we wczesnym Cesarstwie Rzymskim. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 207-224. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.10
Dział
Debiuty

Referencje

 1. Arangio-Ruiz V., Storia del Diritto Romano, Neapol 1964.
 2. Bagnall R.S., Frier B.W., The Demography of Roman Egypt, Cambridge 1994.
 3. Beltrán Lloris F., An Irrigation Decree from Roman Spain: „The Lex Rivi Hiberiensis”, „The Journal of Roman Studies” 2006, vol. 96.
 4. Bonneau D., Le régime administratif de l’eau du Nil dans l’Égypte grecque, romaine et byzantine, Leiden – New York – Koln 1993.
 5. Claytor W.G., Penthemeros Certificates from the Granary C123, Karanis, „BASP” 2013, t. 50.
 6. Edmondson J., Cities and Urban Life in the Western Provinces of the Roman Empire, 30 BCE–250 CE [w:] D. S. Potter (red.), A Companion to the Roman Empires, Malden – Oxford – Carlton 2006.
 7. Gilliam E.H., The Archives of the Temple of Soknobraisis at Bacchias, 1947.
 8. Haug B., Governing Water. Irrigation and the State in the Premodern Fayyum, „The Journal of Social Sciences and Humanities (Jinbun Gakuhō) 515-9” 2019, March.
 9. Herklotz F., Aegypto Capta [w:] Ch. Riggs (red.) The Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford 2012.
 10. Hermon E., La lex rivi Hiberiensis e la gestione integrata dell’acqua (Gire) nella Spagna romana [w:] L. Maganzani, C. Bucacchi (red.), Lex Rivi Hiberiensis, diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana, Neapol 2014.
 11. Maganzani L., Comunità di irrigazione e rapporti fra rivales: riflessioni giurisprudenziali e tutela pretoria, „JUS Rivista di Scienze giuridiche” 2017, t. 2.
 12. Maganzani L., Disposizioni in materia di acque [w:] G. Purpura (red.), Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori I Leges, Torino 2012
 13. Mentxaka R., LEX RIVI HIBERIENSIS, Derecho de Asociación y Gobernador Provincial, „Revista Internacional del Derecho Romano” 2009, Abril.
 14. Papazian H., The Central Administration of the Resources in the Old Kingdom: departments, Treasuries, Granaries and Work Centers [w:] J.C. Moreno García (red.), Ancient Egyptian Administration, Leiden – Boston 2013.
 15. Richardson J., Roman Provincial Administration. 227 BC to AD 117, London 1984.
 16. Rodziński W., Historia Chin, Warszawa 1992.
 17. Roselaar S.T., Local Administration [w:] P.J. Du Plessis, C. Ando, K. Tuori (red.), The Oxford Handbook of Roman Law and Society, New York 2016.
 18. Sijpesteijn P.J., Penthemeros-Certificates in Graeco-Roman Egypt, Leiden 1964.
 19. Wilkinson R.H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, New York 2003.