Białoruś przed Łukaszenką. Uwagi historyka prawa o prawie karnym

Main Article Content

Adam Lityński

Abstrakt

Artykuł recenzyjny w nawiązaniu do publikacji K. Laskowskiej, Prawo karne Białorusi. Przeszłość i teraźniejszość, Temida2, Białystok 2021, ss. 135 i Przestępczość na Białorusi. Przeszłość i teraźniejszość, Temida2, Białystok 2021, ss. 145. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lityński, A. (2021). Białoruś przed Łukaszenką. Uwagi historyka prawa o prawie karnym. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 253-269. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.13
Dział
Artykuły recenzyjne