Między Goebbelsem a Stalinem. O propagandzie prawa w Polsce 1944–1947

Main Article Content

Adam Lityński

Abstrakt

Artykuł recenzyjny w nawiązaniu do publikacji Jarosława Kuisza, Propaganda bezprawia. O „popularyzowaniu prawa” w pierwszych latach Polski Ludowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, ss. 433.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lityński, A. (2021). Między Goebbelsem a Stalinem. O propagandzie prawa w Polsce 1944–1947. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 271-282. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.14
Dział
Artykuły recenzyjne