Z dziejów francuskiego prawa cywilnego. „Rozporządzenia” pierwszego prezydenta Parlamentu paryskiego Guillaume’a de Lamoignona
PDF

Jak cytować

Klimaszewska, A. (2017). Z dziejów francuskiego prawa cywilnego. „Rozporządzenia” pierwszego prezydenta Parlamentu paryskiego Guillaume’a de Lamoignona. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 11–28. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.02

Abstrakt

Niniejsza publikacja ma natomiast na celu wykazanie, że już w XVII w. prowadzone były w zakresie prawa cywilnego materialnego prace kodyfikacyjne. W ich efekcie opracowano projekt kompleksowego i nowatorsko usystematyzowanego aktu prawnego, który mógł z powodzeniem pełnić rolę kodeksu cywilnego. Nie doczekał się on wprawdzie promulgacji, niemniej jednak korzystał z niego w XVIII w. kanclerz H.F. d’Aguesseau w pracach nad swoimi ordonansami, które następnie zostały inkorporowane do treści Kodeksu cywilnego z 1804 r. Korzystała z tego projektu także sama komisja napoleońska J.É.M. Portalisa, a wiele jego postanowień zostało później skopiowanych w Kodeksie Napoleona.
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.02
PDF