"O pionierach nauk kryminologicznych w Polsce"
PDF

Jak cytować

Janicka, D. (2017). "O pionierach nauk kryminologicznych w Polsce". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 29–50. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.03

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie problematyki, a w szczególności próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, kiedy polscy prawnicy wyszli ponad uprawianie dogmatyki prawa karnego, a także w jakim zakresie współpracowali z przedstawicielami innych dziedzin, zwłaszcza lekarzami. Dalszym zamiarem autorki jest ustalenie, w jakim stopniu pomocnicze nauki prawa karnego, w szczególności kryminologia, były przedmiotem zainteresowania lub badań czołowych polskich karników – wybitnych profesorów uniwersyteckich działających pod zaborami i w odrodzonej Rzeczypospolitej.

https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.03
PDF