"Liczba rozwodów orzeczonych na ziemiach polskich na podstawie Kodeksu Napoleona"
PDF

Jak cytować

Pomianowski, P. Z. (2017). "Liczba rozwodów orzeczonych na ziemiach polskich na podstawie Kodeksu Napoleona". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 51–68. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.04

Abstrakt

Celem niniejszego szkicu jest oszacowanie liczby rozwodów ogłoszonych na ziemiach polskich na podstawie Kodeksu Napoleona w okresie stosowania jego regulacji w tym zakresie, tj. w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim (do 1825 r.) i Rzeczypospolitej Krakowskiej (do 1852 r.).
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.04
PDF