"Liczba rozwodów orzeczonych na ziemiach polskich na podstawie Kodeksu Napoleona"

Main Article Content

Piotr Zbigniew Pomianowski

Abstrakt

Celem niniejszego szkicu jest oszacowanie liczby rozwodów ogłoszonych na ziemiach polskich na podstawie Kodeksu Napoleona w okresie stosowania jego regulacji w tym zakresie, tj. w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim (do 1825 r.) i Rzeczypospolitej Krakowskiej (do 1852 r.).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pomianowski, P. Z. (1). "Liczba rozwodów orzeczonych na ziemiach polskich na podstawie Kodeksu Napoleona". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 51-68. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.04
Dział
Prace drobne i materiały