"Procedura wyboru rady municypalnej w Królestwie Polskim (1830-1831)"
PDF

Jak cytować

Wolnicki, P. (2017). "Procedura wyboru rady municypalnej w Królestwie Polskim (1830-1831)". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 69–85. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.05

Abstrakt

W dotychczasowych badaniach nad dziejami administracji na ziemiach polskich rzadko poruszana jest problematyka wyborów do samorządu miejskiego w okresie Rządu Narodowego w 1831 r. Z kolei tematyka dotycząca dawnego prawa wyborczego niemal nie dotyka charakterystyki tych wyborów. Prześledzenie tych zagadnień wydaje się potrzebne i to nie tylko dlatego, by uzupełnić pewną lukę badawczą, ale także w celu potwierdzenia funkcji wyborów w społeczeństwie nowożytnym.
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.05
PDF