"Aleksander Wielopolski a ukaz z 8 czerwca 1862 r. o atrybucjach namiestnika i zakresie władzy cywilnej w Królestwie Polskim"

Jak cytować

Mażewski, L. (2017). "Aleksander Wielopolski a ukaz z 8 czerwca 1862 r. o atrybucjach namiestnika i zakresie władzy cywilnej w Królestwie Polskim". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 87–103. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.06

Abstrakt

W trakcie ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego, podjętej w latach 1861-1862 przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, doszło do ustanowienia nowego, trzeciego już, modelu namiestnictwa. Rozwiązanie to zawierał ukaz Aleksandra II z 8 czerwca 1862 r. o atrybucjach namiestnika i zakresie władzy cywilnej w Królestwie Polskim. Wiadomo, że na przełomie lat 1861/1862 margrabia występował z licznymi propozycjami w zakresie reformy urzędu namiestnika. Czego one dotyczyły i czy miały jakiś wpływ na przyjęte przez cesarza rozwiązanie prawne?
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.06