"Istota i rola wolności w demokracji liberalnej w myśli Raymonda Arona (1905-1983)"
PDF

Jak cytować

Urbańczyk, M. (2017). "Istota i rola wolności w demokracji liberalnej w myśli Raymonda Arona (1905-1983)". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 105–131. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.07

Abstrakt

Zgodnie z tytułem celem opracowania jest przedstawienie poglądów Raymonda Arona na temat wolności, zwłaszcza jej istoty oraz roli, jaką odgrywa w demokracji liberalnej. Przy czym Aron pisał nie tyle o wolności w liczbie pojedynczej, lecz o wolnościach w liczbie mnogiej, wskazując między innymi na wolności realne i formalne (w szczególności wolności polityczne) oraz wolność zbiorowości jaką jest naród
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.07
PDF