"Więzienie w Mrowinie w latach 1933-1969"

Main Article Content

Krystian Bedyński

Abstrakt

Od listopada 1918 r. nowo organizowane więziennictwo polskie za jedno z podstawowych zadań uznało maksymalne zatrudnianie więźniów. Ekonomiczny aspekt tego procesu uzasadniano koniecznością zapewnienia zakładom więziennym środków materialnych i żywności. Starano się zatem uruchamiać i wykorzystywać pozostawioną przez zaborców bazę produkcyjną i usługową, a także wykorzystywać należącą do większości więzień ziemię, ogrody i sady, aby czerpać stamtąd jak najwięcej artykułów żywnościowych. Przykładem takiej jednostki byłop podpoznańskie Mrowino.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bedyński, K. (1). "Więzienie w Mrowinie w latach 1933-1969". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 133-147. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.08
Dział
Prace drobne i materiały