"Proces sądowy jako theatrum w świetle dzieł Bartłomieja Groickiego"

Main Article Content

Kamila Aleksandra Marciniak

Abstrakt

„Prawo tedy jest nauka, która wiedzie ku wszelkiej poczciwości, a odwodzi od każdej nieprawości, aby przez taką naukę i skutek jej zuchwalstwo złych ludzi hamowane było, a miedzy dobremi niewinność w bezpieczeństwie trwała” – objaśnia Bartłomiej Groicki na początku jednej ze swoich prac. Kształtowanie określonych postaw, a w szczególności funkcję prewencyjną (w odniesieniu do prawa karnego), postrzegał on jako jedno z podstawowych zadań prawa, zaś proces sądowy – jako okazję do ugruntowania w świadomości społecznej jego norm. Przedmiotem zainteresowania Groickiego był przede wszystkim proces miejski, regulowany w większości polskich miast przez normy prawa niemieckiego magdeburskiego

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marciniak, K. A. (1). "Proces sądowy jako theatrum w świetle dzieł Bartłomieja Groickiego". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 149-177. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.09
Dział
Debiuty