"Polska doktryna prawa penitencjarnego w okresie międzywojennym – zarys problematyki"
PDF

Jak cytować

Chmielewski, K. (2017). "Polska doktryna prawa penitencjarnego w okresie międzywojennym – zarys problematyki". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 179–200. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.10

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie koncepcji wybranych przedstawicieli polskiej penitencjarystyki okresu międzywojennego. Podjęto w nim też próbę odpowiedzi na pytanie, które z nich można uznać za rozwiązania oryginalne, a które stanowiły jedynie wyraz dążenia do podtrzymania istniejącego stanu rzeczy w systemie więziennym II Rzeczypospolitej.

https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.10
PDF