Narody w Rosji 1917 r. Skutki rewolucji. Uwagi na kanwie książki Richarda Pipesa Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, tłum. W. Jeżewski, Wyd. Magnum, Warszawa 2015, ss. 363
PDF

Jak cytować

Lityński, A. (2017). Narody w Rosji 1917 r. Skutki rewolucji. Uwagi na kanwie książki Richarda Pipesa Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, tłum. W. Jeżewski, Wyd. Magnum, Warszawa 2015, ss. 363. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 217–242. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.12

Abstrakt

„Pierwszym skutkiem rewolucji rosyjskiej stał się upadek caratu, a jej ostateczną konsekwencją było zupełne załamanie się wszystkich form zorganizowanego życia w Rosji. Do wielu aspektów tego załamania należał rozpad imperium (…)” – napisał Richard Pipes w swojej najstarszej książce, a najpóźniej, właśnie niedawno, wydanej w Polsce. Słowa te autor odniósł tylko do okresu tworzenia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do lat 1917-1922, ale jakże dobrze można je odnieść do całych 74 lat istnienia czerwonego imperium. Wydanie polskie to tłumaczenie drugiego wydania, znacznie późniejszego niż pierwsze, książki opublikowanej przez Harvard University Press. Autor – urodzony (1923) w Cieszynie amerykański historyk i politolog – jest dobrze znany czytelnikom polskim, zwłaszcza historykom, z licznych tłumaczonych na język polski prac na tematy rosyjskie, głównie dotyczące rewolucji 1917 r.
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.12
PDF