O „konieczności historycznej” pisania nowych podręczników z doktryn politycznych. Rozważania wokół książki Andrzeja Bednarza O ideach politycznych – ich historii i aktualności. Podręcznik akademicki, Kielce 2015, ss. 303
PDF

Jak cytować

Citkowska - Kimla, A. (2017). O „konieczności historycznej” pisania nowych podręczników z doktryn politycznych. Rozważania wokół książki Andrzeja Bednarza O ideach politycznych – ich historii i aktualności. Podręcznik akademicki, Kielce 2015, ss. 303. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 289–297. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.15

Abstrakt

Pretekstem do rozważenia kwestii rudymentarnej, czy warto pisać nowe podręczniki z historii idei, stała się publikacja Andrzeja Bednarza O ideach politycznych – ich historii i aktualności, wydana w Kielcach w 2015 roku. Zacznijmy od rzeczy fundamentalnej, dlaczego stawiam w tytule tezę (jedynie językowo, nie merytorycznie nawiązującą do słynnych słów Karola Marksa) o „konieczności historycznej” pisania nowych podręczników z historii idei? Odpowiedź jest następująca i stanowi jednocześnie tezę rozważań.
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.15
PDF