Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015
PDF

Jak cytować

Kosior, W. (2017). Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 299–303. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.16
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.16
PDF