Księgi sądowe wiejskie z Chorzowa i Dębu z lat 1534-1804, oprac. Z. Jedynak przy współudziale A. Sośnierza, Chorzów 2015, ss. 525
PDF

Jak cytować

Grodziski, S. (2017). Księgi sądowe wiejskie z Chorzowa i Dębu z lat 1534-1804, oprac. Z. Jedynak przy współudziale A. Sośnierza, Chorzów 2015, ss. 525. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 308–310. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.18
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.18
PDF