Władysław T. Kulesza, Państwo w myśli politycznej i ustrojowo-prawnej Wacława Makowskiego, Wyd. „Nauka i Technika”, Warszawa 2014, ss. 829.
PDF

Jak cytować

Wąsowicz, M. (2017). Władysław T. Kulesza, Państwo w myśli politycznej i ustrojowo-prawnej Wacława Makowskiego, Wyd. „Nauka i Technika”, Warszawa 2014, ss. 829. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 316–320. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.21
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.21
PDF