Zelig jako docufiction

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

This close-reading analysis and interpretation examines the original form of Woody Allen’s masterpiece Zelig (1983). The author combines a film studies approach with an investigation of epistemological and semiotic reflections on moving images. The author emphasises that more than three decades ago Allen gave to a wide audience a critical, sceptical and ironic vision of the “documentary” (esp. regarding the “truth”) status of moving pictures. This study also introduces also important terminological distinction between “mockumentary” (“fake-documentary”) and a contrasting category, that is, “documentary fiction” (also called “docufiction”), giving an instructive and precise definition of both.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski, M. (2018). Zelig jako docufiction. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 21(30), 77–89. https://doi.org/10.14746/i.2017.30.06.
Dział
Docufiction

Bibliografia

 1. Altman R., Gatunki filmowe, przeł. M. Zawadzka, Warszawa 2012
 2. Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przeł. E. Kraskowska, E. Rajewska, Kraków 2012
 3. Bazin A., Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963
 4. Hendrykowski M., Semiotyka ruchomych obrazów, Poznań 2014
 5. Kieślowski K., Film dokumentalny a rzeczywistość. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Bossaka na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi, 1970, sygn. 01035
 6. Kosińska-Krippner B., Mock-documentary a dokumentalne fałszerstwa, „Kwartalnik Filmowy” 2006, nr 54–55
 7. Kosińska-Krippner B., Parodystyczna natura przywłaszczania kodów i konwencji faktualnych w mock-dokumentach, „Kwartalnik Filmowy” 2006, nr 56
 8. Mąka-Malatyńska K., Metoda dokumentalna w filmie fabularnym na przykładzie filmu „Tulpan” Siergieja Dworcewoja, w: Pogranicza dokumentu. red. M. Jazdon, K. Mąka-Malatyńska, P. Pławuszewski, Poznań 2012
 9. Wilk E., Kompetencja audiowizualna. Zarys problematyki, Katowice1989
 10. Zariecki W.A., Obraz jako informacja, przeł. L. Suchanek, „Pamiętnik Literacki” 1969, vol. 40, z. 1
 11. Ziomek J., Prawda jako problem poetyki, „Pamiętnik Literacki” 1980, LXXI, z. 4