Dokumentalne etiudy szkolne lat 50. i 60.

Main Article Content

Katarzyna Mąka-Malatyńska

Abstrakt

The subject of the article are the poetics of films made in the Lodz Film School in the first years of its existence. Analysis of selected films allows us to trace the metamorphoses of documentary forms which were sometimes parallel to changes being observed in mainstream documentaries, sometimes preceding them, sometimes imitating them. Documentary school films from this period illustrate one of the most important phenomena in the history of Polish documentary cinema: the transition from a persuasive document to an observation film whose poetics are the basis for defining the documentary in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mąka-Malatyńska, K. (2018). Dokumentalne etiudy szkolne lat 50. i 60. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 21(30), 178–193. https://doi.org/10.14746/i.2017.30.13.
Dział
Etiudy

Referencje

 1. Bossak J., Sprawy filmu dokumentalnego, „Kwartalnik Filmowy” 1956, nr 1 (21)
 2. Hendrykowski M., Dokument po wojnie. Lata 1945–55, w: Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015
 3. Hendrykowski M., Etiudy Agnieszki Osieckiej, „Images” 2012, vol. XI, nr 20, s. 163–187
 4. Hendrykowski M., Etiudy Andrzeja Brzozowskiego, „Images” 2011, vol. IX, nr 17–18, s. 137–158
 5. Hendrykowski M., Etiudy Romana Polańskiego, „Images” 2011, vol. IX, nr 17–18, s. 159–198
 6. Hendrykowski M., (Over)using the Holocaust, Part II: Echoes „Images” 2012, vol. X nr 19, s. 123–126
 7. Jazdon M., Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Poznań 2009
 8. Jazdon M., Pławuszewski P., Nowa zmiana – dokumentaliści ’71, w: Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015
 9. Krubski K. (red.), Filmówka: powieść o łódzkiej szkole filmowej, koncepcja dramaturgiczna: M. Miller, Warszawa 1992
 10. Lemann J., Filmografia etiud studentów łódzkiej Szkoły Filmowej 1948–1997, t. 1, Łódź 1998
 11. Lubelski T., Piwowski: sztuczność jest prawdziwsza, 2008, <http://wyborcza.pl/1,75410,4894961.html?>
 12. Mąka-Malatyńska K., Obrazy Holocaustu w etiudach filmowych PWSFTviT w Łodzi, „Images” 2011, vol. VIII, nr 15–16, s. 157–180
 13. Mąka-Malatyńska K., Parodie, trawestacje, uwertury – znaczenie zabiegów stylizacyjnych w szkolnych etiudach Marka Piwowskiego, „Images” 2014, vol. XIV, nr 23, s. 129–141
 14. Mikke J. (oprac.), PWSTiF. Dorobek praktyka i co dalej?, „Ekran” 1963, nr 12
 15. Preizner J., PRL w obiektywie studentów łódzkiej Filmówki w latach 1949–1960, Kraków 2007
 16. Sapija A., Laudacja, w: Doctor honoris causa Kazimierz Karabasz, Łódź 2017
 17. Sobociński W., Światło pokazało mi swoje możliwości, rozm. M. Kornatowska, w: Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej, red. T. Szczepański, Łódź 2016
 18. Szpulak A., Etiudy „społecznego zwiadu”. O szkolnych krewniaczkach filmów czarnej serii, „Images” 2014, vol. XIV, nr 23, s. 153–161
 19. Wajda A., Kino i reszta świata, Kraków 2000
 20. Wertenstein W., 10 lat filmu dokumentalnego, „Film” 1954, nr 44