Who Will Watch the Watchmen? Czech Documentary After 1989 (a Brief Resume)
PDF (English)

Słowa kluczowe

Czech contemporary documentary
Karel Vachek
Vit Klusak
Filip Remunda
FAMU
Czech Television

Jak cytować

Bednařík, P. (2014). Who Will Watch the Watchmen? Czech Documentary After 1989 (a Brief Resume). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 51–60. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.5

Abstrakt

Pavel Bednařík’s paper emphasizes the new era of Czech documentary, focusing on several issues and topics from contemporary Czech docs. Introducing the new era of Czech documentaries since the 1990s, Bednarik’s text depicts the development of its social and political background, including a new upheaval in the auteur documentary approach at FAMU, and leading to inspiration by professor and fi lmmaker Karel Vachek. A case study follows on the successful fi lm alliance between Vít Klusák and Filip Remunda producing the engaged “Czech Journal” for Czech Television within the new production scheme adopted aft er 2013.
https://doi.org/10.14746/i.2014.24.5
PDF (English)

Bibliografia

DO anthology 2/2004, pp. 197–204, published by IDFF Jihlava.

Starověrci (Old Believers, Jana Ševčíková, 2001).

Bezesné noci (Sleepless nights,Radim Špaček, 2001).

Hry prachu (Dust Games, Martin Mareček, 2002).

Bitva o život (Th e Battle of Life, Vit Janeček, Roman Vávra, Miroslav Janek).

Český sen (Czech Dream, Vít Klusák, Filip Remunda, 2004).

Ženy pro měny (Beauty Exchange, Erika Hníková, 2004).

Přes hranice (Accross the Border, Pawel Lozinski, Jan Gogola Jr., Peter.

Kerekes, Róbert Lakatos, Biljana Cakić-Veselič, 2004).

Zdroj (Source, Martin Mareček, 2005).

Kupředu levá, kupředu pravá (Forward Left, Forward Right, Linda Jablonská, 2006).

Ztracená dovolená (Lost Holiday, Lucie Králová, 2007).

Poustevna, das ist Paradies (Town Called Hermitage, Martin Dušek, Ondřej Provazník, 2007).

Občan Havel (Citizen Havel, Pavel Koutecky, Miroslav Janek, 2008).

Jak se vaří dějiny (Cooking History, Peter Kerekes, 2009).

Auto*mat (Martin Mareček, 2010).

Ženy SHR (Coal in the Soul, Martin Dušek, Ondřej Provazník, 2010).

Vše pro dobro světa a Nošovic (All for the Good of the World and Nosovice, Vít Klusák, 2011).

Pevnost (Th e Fortress, Lukáš Kokeš, Klára Tasovská, 2012).

Show! (Bohdan Bláhovec, 2013).

Dál nic (Beyond anything, Ivo Bystřičan, 2013).

Dobrý řidič Smetana (Good Driver Smetana, Vít Klusák, Filip Remunda, 2013).

Looking for President (Tomáš Kudrna, 2013).

Text of Jan Gogola: Documentary film documental: http://www.dokweb.net/cs/dokumentarni-sit/clanky/dokumentarni-cesky-film-dokumentalni-78/?off1560.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.