Self-reflexiveness in Photo-film Form as Illustrated by Zbigniew Czapla’s "Paper Box"
PDF

Słowa kluczowe

photo-film
film based on photographs
iconographic film
Paper Box
Zbigniew Czapla
photography in film
film genealogy
genre hybrid
fotografia filmowa
film ze zdjęć

Jak cytować

Sulejewska, J. (2014). Self-reflexiveness in Photo-film Form as Illustrated by Zbigniew Czapla’s "Paper Box". Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 113–118. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.12

Abstrakt

The article interprets Paper Box by Zbigniew Czapla as an example of iconographic film and suggests that the genre be renamed photo-film. An analysis of particular means of film expression and photographic metaphors leads to seeing photo-film as a synthesis of various media, going beyond the world of cinema in terms of genealogy.

 

https://doi.org/10.14746/i.2014.24.12
PDF

Bibliografia

http://zbigniewczapla.pl/paperbox_pl.html [accessed: April 3rd 2014].

B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotografiicznych, trans. J. Czudec, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2009, p. 10 [Original: Bilder der Photographie: ein Album photographischer Metaphern, 2006].

M. Jazdon, “Fotografie w roli głównej. O polskim filmie ikonograficznym ze zdjęć”, Kwartalnik Filmowy 2006, no. 54–55.

Film ikonograficzny, in: M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Ars Nova, Poznań 1994, p. 122.

J. Berger, “Uses of photography”, in: About Looking, Vintage International, New York 1992, p. 51.

A. Dziadek, “Typologie, typologie…”[Typology inc.], in: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interpretacji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2011, p. 15.

Viva Fotofi lm. bewegt/unbewegt, eds. K. Pratschke, G. Hámos & T. Tode, Marburg 2010.

A. Gwóźdź, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2010, p. 35.

S. Sontag, On Photography, Carl Hanser, New York 2005, pp. 5–6.

F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, trans. B. Mytych-Forajter, W. Forajter, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007, p. 17 [Original: Esthétique de la photographie: la perte et le reste, 1998].