„Takim zapamiętałem Mietka”. Władysława Ślesickiego "Płyną tratwy" (1962)
PDF

Słowa kluczowe

documentary film
Władysław Ślesicki
The Rafts Sail
documentary portrait

Jak cytować

Pławuszewski, P. (2014). „Takim zapamiętałem Mietka”. Władysława Ślesickiego "Płyną tratwy" (1962). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 287–294. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.29

Abstrakt

The article That’s How I’ve Remembered Mietek aims to throw light on the origins and the final artistic form of Władysław Ślesickis documentary The Rafts Sail (1962). The movie depicts the story of a young Mazurian boy named Mietek, who crosses the line between childhood and adulthood (when, as a raftsman, he floats timber down the river). This film was probably the first time when the director’s poetic attitude towards filmmaking resulted in such a sublime documentary portrait, devoid of any words. Looking back, The Rafts Sail (awarded the Lion of San Marco at the Venice Film Festival in 1962) can be perceived as a clear symptom of Ślesickis masterpieces, such as Before Leaves Fall [1964] or The Family of Man [1966].

 

https://doi.org/10.14746/i.2014.24.29
PDF

Bibliografia

W. Miłaszewska, Czarna Hańcza, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1931, s. 211–212.

„A mnie na współpracy z nim zależało” [zapis fragmentu rozmowy z Bronisławem Baranieckim (wrzesień 2012) – archiwum prywatne (P. Pławuszewski)].

B. Wachowicz, Władysław Ślesicki, „Ekran” 1963, nr 36, s. 5.

J. Skwara, Człowiek i przyroda, „Film” 1964, nr 45, s. 6.

B. Nichols, Typy fi lmu dokumentalnego, przeł. M. Heberle i D. Rode, w: Metody dokumentalne w filmie, pod red. D. Rode i M. Pieńkowskiego, PWSFTviT, Łodź 2013, s. 17.

D. Karcz, Barwy codzienności, „Kino” 1967, nr 5, s. 61.

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2000, s. 18–20.

„Film” 1963, nr 11, s. 14 (informacja o zdobywcach Złotych Kaczek za rok 1962, nagrod przyznawanych przez czytelnikow czasopisma „Film”).

List Władysława Ślesickiego do Jerzego Bossaka z 16 sierpnia 1960 (archiwum rodzinne W. Ślesickiego).

List Władysława Ślesickiego do Jerzego Bossaka (archiwum rodzinne W. Ślesickiego).

Zapis fragmentu rozmowy z Leszkiem Krzyżańskim (lipiec 2012) – archiwum prywatne (P. Pławuszewski).

P.P. Pasolini, Kino poezji, przeł. M. Salwa, w: Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2012, s. 145–176.

L. Pijanowski, Reportaż o orylu, „Film” 1962, nr 17, s. 6.

A. Helman, O tym, czego nie ma, „Kino” 1968, nr 1, s. 3.

S. Sikora, Film antropologiczny – antropologia filmu, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 47–48, s. 7.

Z. Ołaniecki, Podpatrzone…Podsłuchane…, „Film” 1962, nr 28–29, s. 18–19.

M. Walasek, Tradycje, rzeczywistość i przesławne lanie, „Ekran” 1964, nr 1, s. 7.