To film an inconceivable reality: the manifesto of the young Kieślowski

Main Article Content

Mikołaj Jazdon

Abstrakt

In his master’s thesis, Documentary Film and Reality, Krzysztof Kieślowski dealt with a number of problems that turned out to play a vital role in his future film career, and its documentary period in particular. This range of topics includes the concept of ‘the dramaturgy of reality’, one of the methods for factual filmmaking he intended to put into practice, but also such ideas as the relation between film and literature, between documentary film and ethics, and the difference between reportage and documentary filmmaking. These concepts had an influence on his documentary filmmaking andled him to develop other concepts and methods for documentary filmmaking. From the perspective of Kieślowski’s creative oeuvre, the thesis Documentary Film and Reality reads as a manifesto by the young filmmaker.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Kieślowski Revisited (and Re-watched)
Biogram autora

Mikołaj Jazdon, Institute of Film, Media and Audiovisual Arts, Adam Mickiewicz University in Poznań

Professor at the Institute of Film, Media and Audiovisual Arts at Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of books: Dokumenty Kieślowskiego (Krzysztof Kieślowski’s Documentary Films, 2002), Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza (Documentary Cinema of Kazimierz Karabasz, 2009), editor of the book Polskie kino niezależne (Polish Independent Cinema, 2005), and co-editor of the book Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków (See Yourself. Polish Documentary Films at the Turn of the Centuries, 2011). He has written booklets for DVD collections of documentary films from the series Polska Szkoła Dokumentu (Polish Documentary School). Scriptwriter for the television series Sztuka dokumentu (The Art of the Documentary Film, 2008), featuring biographical episodes on classic Polish documentary filmmakers. Jazdon himself has made over 20 documentary films in the Amateur Film Club “AWA” in Poznan, including Ostatnie spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim (The Last Meeting with Krzysztof Kieślowski, 1996), On a Highway (1997, about Polish-American filmmaker Marian Marzynski) or Autograf (The Autograph, 1999, about the Polish poet Czesław Miłosz visiting Poznań). He is the director of the International Documentary Film Festival “Off Cinema” in Poznań and a curator at Hommage á Kieślowski in Sokołowsko.

Bibliografia

  1. Davies N., Heart of Europe. A Short History of Poland, Oxford 1986
  2. “Film na Świecie” 1992, no. 3/4 (388/389)
  3. Jazdon M., Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002
  4. Jazdon M., “Filmar la realidad inabarcable. El manifesto del joven Kieślowski”, [in:] La doble vida de Krzysztof Kieślowski, ed. J. Bardzińska, San Sebastian 2015
  5. Kałużyński W., “Krzysztofa Kieślowskiego ‘opowiadanie rzeczywistością’”, [in:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, ed. T. Lubelski, Kraków 1997
  6. Karabasz K., Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty, Warszawa 1985
  7. Kieślowski K., “Czy mam prawo ryzykować?”, “Polska” 1976, no. 5
  8. Kieślowski K., Film dokumentalny a rzeczywistość, a typescript in the collection of the Łódź Film School library, 1970
  9. Kieślowski K., “Głos młodych. Nadzieje i możliwości”, “Studio” 1975, no. 2–3
  10. Kieślowski on Kieślowski, ed. D. Stok, London 1993