To film an inconceivable reality: the manifesto of the young Kieślowski
PDF (English)

Słowa kluczowe

Krzysztof Kieślowski
Kazimierz Karabasz
André Bazin
documentary film
film and literature
non-fiction cinema classics
dramaturgy of reality
documentary film ethics
Polish cinema
film theory

Jak cytować

Jazdon, M. (2019). To film an inconceivable reality: the manifesto of the young Kieślowski. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 24(33), 155–166. https://doi.org/10.14746/i.2018.33.13

Abstrakt

In his master’s thesis, Documentary Film and Reality, Krzysztof Kieślowski dealt with a number of problems that turned out to play a vital role in his future film career, and its documentary period in particular. This range of topics includes the concept of ‘the dramaturgy of reality’, one of the methods for factual filmmaking he intended to put into practice, but also such ideas as the relation between film and literature, between documentary film and ethics, and the difference between reportage and documentary filmmaking. These concepts had an influence on his documentary filmmaking and
led him to develop other concepts and methods for documentary filmmaking. From the perspective of Kieślowski’s creative oeuvre, the thesis Documentary Film and Reality reads as a manifesto by the young filmmaker.

https://doi.org/10.14746/i.2018.33.13
PDF (English)

Bibliografia

Davies N., Heart of Europe. A Short History of Poland, Oxford 1986

“Film na Świecie” 1992, no. 3/4 (388/389)

Jazdon M., Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002

Jazdon M., “Filmar la realidad inabarcable. El manifesto del joven Kieślowski”, [in:] La doble vida de Krzysztof Kieślowski, ed. J. Bardzińska, San Sebastian 2015

Kałużyński W., “Krzysztofa Kieślowskiego ‘opowiadanie rzeczywistością’”, [in:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, ed. T. Lubelski, Kraków 1997

Karabasz K., Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty, Warszawa 1985

Kieślowski K., “Czy mam prawo ryzykować?”, “Polska” 1976, no. 5

Kieślowski K., Film dokumentalny a rzeczywistość, a typescript in the collection of the Łódź Film School library, 1970

Kieślowski K., “Głos młodych. Nadzieje i możliwości”, “Studio” 1975, no. 2–3

Kieślowski on Kieślowski, ed. D. Stok, London 1993

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.