Functions of screen space in shots by Mieczysław Jahoda in the example of his first feature films: Zimowy zmierzch and Pętla

Main Article Content

Marcin Maron

Abstrakt

The text is devoted to discussing the formation methods and the functions of screen space in shots by Mieczysław Jahoda in the films Zimowy zmierzch (directed by S. Lenartowicz) and Pętla (directed by W.J. Has). Mieczysław Jahoda is presented as one of the main initiators of stylistic changes in the films of Polish School in the mid 1950s. The analysis concerns the camera means applied by Jahoda in order to obtain screen effects: light, frame composition, photographic optics and perspective transformation. The film shots by Mieczysław Jahoda are characterized by an exceptional ability to evoke mental space, emotions, memory and imagination via the shapes of screen space. Their feature is a special esthetization aimed at creating the atmosphere of films, as well as symbolic and cultural references.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maron, M. (2020). Functions of screen space in shots by Mieczysław Jahoda in the example of his first feature films: Zimowy zmierzch and Pętla. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 129–142. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.08
Dział
Spaces in Film
Biogram autora

Marcin Maron, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin

Marcin Maron – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie nauki o sztuce. Adiunkt na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie wykłada fotografię i historię filmu. Autor książek: Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947–1990 (2019; nominacja do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami w 2020 roku); Mieczysław Jahoda. Fenomeny światła (z opracowaniem biograficznym A.M. Leśniewskiej-Zagrodzkiej; 2019); Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa (2010; nominacja do nagrody im. B. Michałka w 2010 roku), współautor książki Zdjęcia: Jerzy Lipman (red. T. Lubelski, 2005) oraz autor wielu artykułów dotyczących związków filmu, literatury i filozofii. Od 2019 roku w Radzie Programowej Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (PTBFM). ORCID 0000-0003-1753-2575.

Bibliografia

  1. Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, Gdańsk 2004
  2. Eberhardt K., Wojciech Has, Warszawa 1967
  3. Hendrykowski M., Ekran i kadr, “Przestrzenie Teorii” 2002, no. 1
  4. Jahoda M., Styl plastyczny obrazu filmowego, a indywidualność twórcy-operatora, praca magisterska (maszynopis), Archiwum PWSFTviT, Łódź 1953
  5. Maron M., Mieczysław Jahoda. Fenomeny światła (z opracowaniem biograficznym A.M. Leśniewskiej-Zagrodzkiej), Łódź 2019
  6. Radzinowicz A., Scenografia filmowa, Łódź 1958
  7. Wohl S., Operator? To filar polskiego kina. Nasza rozmowa z prof. Stanisławem Wohlem, rozmawiała B. Mruklik, “Kino” 1972, no 7
  8. Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011