Posthumanistyczne echa, apokaliptyczne tony i zwierzęce odgłosy w filmach Bonga Joon-ho
PDF

Słowa kluczowe

posthumanism
science fiction film
Bong Joon-ho
animal studies
biopolitics
apocalyptic narratives
ecological catastrophes

Jak cytować

Loska, K. (2021). Posthumanistyczne echa, apokaliptyczne tony i zwierzęce odgłosy w filmach Bonga Joon-ho. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 151–166. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.09

Abstrakt

The subject of the analysis in this article are three films by Bong Joon-ho: The Host (2006), Snowpiercer (2013) and Okja (2017), considered from the posthumanist perspective. A starting point is Donna Haraway’s suggestion that science-fiction stories should be treated as a tool for speculative thinking. Then, I point to the way the Korean film director demonstrates his critical reflection on the effects of climate change, deepening economic inequalities, the impact of global capitalism and the biopolitical model of the governance. The main aim is to seek out the possible strategies of resistance which enable humans to change their attitude to other species (Okja) and to ask a question about the scope of human freedom, the effects of our interference in the functioning of the biosphere (Snowpiercer) and the results of genetic modifications of animals.

https://doi.org/10.14746/i.2020.37.09
PDF

Bibliografia

Agamben G., Homo sacer, przeł. M. Salwa, Warszawa 2008

Andersen G., Nielsen E.B., Biopolitics in Snowpiercer, Elysium, and Interstellar, „The Journal of Popular Culture” 2018, vol. 51, nr 3

Bakke M., Między nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi zwierzętami, „Teksty Drugie” 2007, nr 1–2

Bakke M., Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki, [w:] Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski, Warszawa 2010

Banerjee S.B., Necrocapitalism, „Organization Studies” 2008, vol. 29, nr 12

Baratay É., Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, przeł. P. Tarasewicz, Gdańsk 2014

Bednarek J., Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta, Warszawa 2017

Bednarek J., Życie jako moc deterytorializacji. Pragnienie-produkcja i żywa praca – Deleuze i Guattari, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 2–3

Bińczyk E., Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa 2018

Bińczyk E., Idea wspaniałego antropocenu: wrogie przejęcie czy antropodycea?, „Prace Kulturoznawcze” 2018, vol. 22, nr 1–2

Braidotti R., Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2014

Canavan G., „If the Engine Ever Stops, We’d All Die”: Snowpiercer and Necrofuturism, „Paradoxa” 2014, vol. 26, nr 1

Derrida J., Heidegger’s Hand (Geschlecht II), [w:] J. Derrida, Psyche. Inventions of the Other, vol. II, Stanford 2008, s. 34.

Derrida J., O apokaliptycznym tonie przyjętym niedawno w filozofii, przeł. I. Bruszkowska, K. Wojtasik, [w:] J. Derrida, O apokalipsie, Kraków 2018

Derrida J., Points... Interviews 1974–1994, Stanford 2002

Derrida J., Provocations: Forward, [w:] J. Derrida, Without Alibi, Stanford 2002

Donaldson S., Kymlicka W., Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt, przeł. M. Wańkowicz, M. Stefański, Warszawa 2018

Foucault M., Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1995

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998 Guattari F., The Three Ecologies, London, New Brunswick 2000

Haraway D.J., Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin, „Environmental Humanities” 2015, vol. 6, nr 1

Haraway D.J., Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 2012

Haraway D.J., Modest Witness@Second_Millenium. FemaleMan©_Meets_Onco-MouseTM: Feminism and Technoscience, New York, London 1997

Haraway D.J., Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham 2016

Hardt M., Negri A., Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, przekład zbiorowy, Kraków 2012

Hsu H.L., The Dangers of biosecurity: The Host (2006) and the geopolitics of outbreak, [w:] Eco-Trauma Cinema, red. Anil Narine, New York 2015

Jeong S., Snowpiercer (2013): The post-historical catastrophe of a biopolitical ecosystem, [w:] Rediscovering Korean Cinema, red. S. Lee, Ann Arbor 2019

Lee F., Manicastrib S., Not all are aboard: Decolonizing exodus in Joon-ho Bong’s Snowpiercer, „New Political Science” 2018, vol. 40, nr 2

Lee M., Monstrosity and humanity in Bong Joon-ho’s The Host, „Positions” 2018, vol. 26, nr 4

Mbembe A., Polityka wrogości, Nekropolityka, przeł. K. Bojarska, Kraków 2018

Paik P.Y., The Host (2006): Life in Excess, [w:] Rediscovering Korean Cinema, red. S. Lee, Ann Arbor 2019

Parr A., Deterritorialisation, reterritorialisation, [w:] The Deleuze Dictionary, red. A. Parr, Edinburgh 2010

Singer I.B., Korespondent, [w:] I.B. Singer, Seans i inne opowiadania, przeł. G. Kurzątkowska, Gdańsk 1993

Smuts B., Rozważania, [w:] J.M. Coetzee, Żywoty zwierząt, przeł. A. Dobrzańska-Gadowska, Warszawa 2004

Sontag S., Katastrofa w wyobrażeniu, przeł. A. Skucińska, [w:] S. Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków 2012

Streeby S., Imagining the Future of Climate Change: World-Making Through Science Fiction and Activism, Oakland 2018

Sugiera M., Nieludzie. Donosy ze sztucznych natur, Kraków 2015

Sugiera M., Borowski M., Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki, Kraków 2016

Virno P., Virtuosity and revolutions: The political theory of exodus, [w:] Radical Thought in Italy, A potential politics, red. P. Virno, M. Hardt, Minneapolis 1996

Wolfe C., Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), przeł. K. Krasuska, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2

Żylińska J., Bioetyka w epoce nowych mediów, przeł. P. Poniatowska, Warszawa 2013