Życie jak scenariusz. Na marginesie książki (Nie)zapomniani dokumentaliści

Main Article Content

Jadwiga Hučková

Abstrakt

The book (Un)forgotten documentalists, edited by Katarzyna Mąka-Malatyńska and Jolanta Lemann-Zajiček (2020) is a significant achievement in research on Polish documentary film. The review of the collective work, consisting of ten texts preceded by an introduction, becomes the starting point for discussions with selected authors and reflection on the problem of the absence of significant documentary filmmakers in the history of the film. Entire currents are also forgotten, such as a film about art, represented by four out of nine documentary filmmakers discussed in the book. The meanders of life and creativity can be instructive for contemporary documentary filmmakers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hučková, J. (2021). Życie jak scenariusz. Na marginesie książki (Nie)zapomniani dokumentaliści. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29(38), 255-264. https://doi.org/10.14746/i.2021.38.16
Dział
Varia
Biogram autora

Jadwiga Hučková, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jadwiga Hučková – dr hab. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się filmem dokumentalnym i fabularnym Europy Środkowej. Jest wykładowczynią w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1997 roku pracuje w komisji selekcyjnej Krakowskiego Festiwalu Filmowego i należy do jego Rady Programowej. Juror ponad trzydziestu międzynarodowych festiwali filmu dokumentalnego. Brała udział w projekcie Visegrad Documentary Film Library w Pradze. Opublikowałamiędzy innymi (także pod nazwiskiem Jadwiga Głowa): Dokument po przełomie. Film dokumentalny lat 90. w Europie Środkowo-Wschodniej / Zooming in on History’s Turning points. Documentaries in the 1990s in Central and Eastern Europe (1999), Dokument filmowy epoki Havla (2005), Český a polský dokumentárnífilm v éře evropeizace / Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji (2015, współredakcja). ORCID 0000-0002-6390-1207.

Bibliografia

 1. Bazin A., Film i rzeczywistość, Warszawa 1963
 2. Głowa J., Klasyka polskiego filmu o sztuce. Dwie tendencje, „Estetyka i Krytyka” 2007/2008, vol. 13/14,
 3. nr 2/1, s. 47–61, <https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139072467/eik_13-14_3.pdf/301e77ff-4043-4541-ba10-2fa6cbf8ef9a>
 4. Hendrykowski M., Jerzy Bossak. Szkic do portretu (1910–1989), „Images” 2017, nr 29, s. 103–118. DOI: https://doi.org/10.14746/i.2017.29.6
 5. Hendrykowski M., Dokument po wojnie. Lata 1945–1955, [w:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2018, s. 15–85
 6. Hučková J., Opowieści naocznego świadka: kino pomiędzy wiosnami Solidarności, [w:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015
 7. Hučková J., Promocja i dystrybucja polskich filmów krótkometrażowych, dokumentalnych i animowanych na przykładzie działalności Krakowskiej Fundacji Filmowej, [w:] Polski dokument i animacja w XXI wieku, red. J. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016, s. 241–255
 8. Jazdon M., Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002
 9. Jazdon M., Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Poznań 2009
 10. Lemann-Zajiček J., Kino i polityka. Polski film dokumentalny 1945–1949, Łódź 2003
 11. Pitera Z., Sukces krótkiego metrażu, „Film” 1949, nr 19 (75), s. 11
 12. Pławuszewski P., Po swojemu: kino Władysława Ślesickiego, Kraków 2017
 13. Smoleń M., Studia Filmowe „Kronika” i „Wir”, czyli kilka uwag na temat produkcji filmów dokumentalnych po roku 1989, „Images” 2013, nr 21–22, s. 59–72
 14. Socha J., Mikołaj Jazdon, Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Dwutygodnik.com 2010, nr 4, <https://www.dwutygodnik.com/artykul/1029-mikolaj-jazdon-kino-dokumentalne-kazimierza-karabasza.html>
 15. Tes U., Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej, Kraków 2016