Życie jak scenariusz. Na marginesie książki (Nie)zapomniani dokumentaliści
PDF (English)

Słowa kluczowe

documentary film
film about art
emigration
Holocaust
Jarosław Brzozowski
Natalia Brzozowska
Tadeusz Makarczyński
Jadwiga Żukowska
Edward Elter
Marian Marzyński
Andrzej Brzozowski
Andrzej Papuziński
Katarzyna Maciejko-Kowalczyk

Jak cytować

Hučková, . J. (2021). Życie jak scenariusz. Na marginesie książki (Nie)zapomniani dokumentaliści. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29(38), 255–264. https://doi.org/10.14746/i.2021.38.16

Abstrakt

The book (Un)forgotten documentalists, edited by Katarzyna Mąka-Malatyńska and Jolanta Lemann-Zajiček (2020) is a significant achievement in research on Polish documentary film. The review of the collective work, consisting of ten texts preceded by an introduction, becomes the starting point for discussions with selected authors and reflection on the problem of the absence of significant documentary filmmakers in the history of the film. Entire currents are also forgotten, such as a film about art, represented by four out of nine documentary filmmakers discussed in the book. The meanders of life and creativity can be instructive for contemporary documentary filmmakers.

https://doi.org/10.14746/i.2021.38.16
PDF (English)

Bibliografia

Bazin A., Film i rzeczywistość, Warszawa 1963

Głowa J., Klasyka polskiego filmu o sztuce. Dwie tendencje, „Estetyka i Krytyka” 2007/2008, vol. 13/14,

nr 2/1, s. 47–61, <https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139072467/eik_13-14_3.pdf/301e77ff-4043-4541-ba10-2fa6cbf8ef9a>

Hendrykowski M., Jerzy Bossak. Szkic do portretu (1910–1989), „Images” 2017, nr 29, s. 103–118. DOI: https://doi.org/10.14746/i.2017.29.6

Hendrykowski M., Dokument po wojnie. Lata 1945–1955, [w:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2018, s. 15–85

Hučková J., Opowieści naocznego świadka: kino pomiędzy wiosnami Solidarności, [w:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015

Hučková J., Promocja i dystrybucja polskich filmów krótkometrażowych, dokumentalnych i animowanych na przykładzie działalności Krakowskiej Fundacji Filmowej, [w:] Polski dokument i animacja w XXI wieku, red. J. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016, s. 241–255

Jazdon M., Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002

Jazdon M., Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Poznań 2009

Lemann-Zajiček J., Kino i polityka. Polski film dokumentalny 1945–1949, Łódź 2003

Pitera Z., Sukces krótkiego metrażu, „Film” 1949, nr 19 (75), s. 11

Pławuszewski P., Po swojemu: kino Władysława Ślesickiego, Kraków 2017

Smoleń M., Studia Filmowe „Kronika” i „Wir”, czyli kilka uwag na temat produkcji filmów dokumentalnych po roku 1989, „Images” 2013, nr 21–22, s. 59–72

Socha J., Mikołaj Jazdon, Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Dwutygodnik.com 2010, nr 4, <https://www.dwutygodnik.com/artykul/1029-mikolaj-jazdon-kino-dokumentalne-kazimierza-karabasza.html>

Tes U., Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej, Kraków 2016